• Hiện tại VsmartFC đang thiếu các MOD, Supper MOD , mời các thành viên tham gia ứng tuyển để " Cộng đồng Vsmart Việt Nam" ngày càng phát triển

Hướng dẫn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG BẢO MẬT VSMART

Admin

Administrator
Giới thiệu tính năng bảo mật
Điện thoại Vsmart được trang bị một số tính năng bảo mật như sau (*):
1596107635726.png
 1. Bảo vệ dữ liệu – Data protection
 2. Tìm kiếm điện thoại – Find my phone
 3. Quét/giám sát thiết bị - Device protection
 4. Xóa dữ liệu khi nhập sai mật khẩu – Wipe data
 5. Khóa máy theo sim – Lock phone when sim changed
 6. Không gian riêng tư – Private space (cài trên store)
 7. Trộn màn hình nhập mã pin – Pin Scramble
 8. Úp màn hình để khóa máy – Flip to lock
 9. Khóa ứng dụng – App locker (cài trên store)
 10. Tắt nhanh ngoại vi – Anti-spy
 11. Đọc an toàn – Secure Reading (cài trên store)
 12. Hiển thị riêng tư – Privacy shade (cài trên store)
 13. Trình duyệt – Vsmart Browser (cài trên store)
 14. Số lượng tính năng có thể khác nhau trên các dòng điện thoại.
Bảo vệ dữ liệu – Data protection
Nhiều ứng dụng sẽ yêu cầu điện thoại cung cấp một số quyền để có thể hoạt động, từ đó có thể truy cập/lấy dữ liệu của bạn. Với tính năng bảo vệ dữ liệu, hệ thống sẽ vẫn cho phép ứng dụng quyền truy cập, để có thể tiếp tục hoạt động, nhưng ứng dụng sẽ không lấy được dữ liệu trên điện thoại (danh bạ, tin nhắn, lịch biểu, nhật ký cuộc gọi, …).
Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:
 1. Mở cài đặt hệ thống > Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu > Bật
 2. Lúc này, mỗi khi ứng dụng yêu cầu quyền truy cập, nếu quyền truy cập nằm trong danh sách được bảo vệ, bạn có thể chọn tùy chọn “Bảo vệ dữ liệu” trước khi cấp quyền cho phép ứng dụng.
 3. Với ứng dụng đã chọn “bảo vệ dữ liệu” cho quyền (vd: danh bạ), thì ứng dụng đó sẽ không thể đọc được đúng dữ liệu tương ứng của quyền đó trên máy (vd: dữ liệu danh bạ), thay vào đó sẽ là dữ liệu “giả”

1596107763720.png

Người dùng có thể thực hiện một số cài đặt nâng cao trong cài đặt của “Bảo vệ dữ liệu”
 1. Ứng dụng được bảo vệ: danh sách các ứng dụng có quyền được bảo vệ. Người dùng có thể thêm/bớt các ứng dụng
1596108130631.png
1596108173698.png
1596108253843.png

2. Ứng dụng bị bỏ qua: danh sách các ứng dụng sẽ được bỏ qua, không hỏi quyền “bảo vệ dữ liệu” (các ứng dụng này sẽ đọc được dữ liệu của điện thoại nếu được cấp quyền)
3.Nâng cao: một số cài đặt như các quyền sẽ bảo vệ,…

Tìm kiếm điện thoại – Find my phone
Tính năng cho phép người dùng tìm kiếm điện thoại, điều khiển điện thoại từ website, đặc biệt hữu dụng trong trường hợp mất máy. Tính năng yêu cầu người dùng phải đăng ký tài khoản VinSmart với địa chỉ email.

Ngay sau khi đăng ký tài khoản VinSmart với đầy đủ thông tin, thiết bị sẽ bị “khóa” với tài khoản VinSmart. Ngoài việc sử dụng tính năng tìm kiếm điện thoại, thiết bị còn được bảo vệ ngay cả khi dữ liệu trên máy bị xóa không do chủ đích của chủ máy, lúc đó, khi thiết lập lại máy, “Đăng nhập với tài khoản VinSmart” là yêu cầu bắt buộc.
Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:
 1. Đăng ký tài khoản VinSmart, vào Cài đặt hệ thống > Tài khoản > Thêm tài khoản > VinSmart
 2. Nếu chưa có tài khoản, chọn “Đăng nhập VinID”, nếu đã có tài khoản, chọn “Đăng nhập bằng Email”
 3. Nhập số điện thoại, và mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại để xác nhận
 4. Nhập địa chỉ email, và mã OTP sẽ được gửi về email để xác nhận.
Email bắt buộc để có thể sử dụng tính năng tìm kiếm điện thoại.

1596108346016.png

5. Sau khi đăng ký thành công, tính năng Tìm kiếm điện thoại sẽ được kích hoạt, người dùng có thể vào Cài đặt hệ thống > Bảo mật > Tìm thiết bị
1596108501715.png
1596108511187.png
1596108518716.png
6. Để điều khiển thiết bị từ xa, truy cập website https://find.vsmart.net
7. Thực hiện đăng nhập với tài khoản VinSmart trên máy, góc trên bên phải hiện thị danh sách các thiết bị đang sử dụng chung tài khoản VinSmart
1596108573143.png
1596108580921.png
1596108588146.png
8. Để yêu cầu thiết bị đổ chuông, chọn “Đổ chuông”
9. Để khóa máy với màn hình khóa, chọn “Khóa”, lúc này, máy điện thoại sẽ bật màn hình khóa lên. Người dùng có thể nhập mã pin đã thiết lập để mở máy
10. Để theo dõi vị trí máy, chọn “Theo dõi vị trí”
11. Để xóa dữ liệu trên máy, chọn “Xóa dữ liệu”
Các thao tác yêu cầu thiết bị phải có kết nối mạng. Ngay khi thiết bị có kết nối mạng, các yêu cầu điều khiển thiết bị từ máy chủ sẽ được gửi về thiết bị.

1596108723364.png

Quét giám sát thiết bị – Device protection
Tính năng cho phép người dùng giám sát, kiểm tra các ứng dụng trên máy, hạn chế các ứng dụng độc hại được cài trên máy. Ngoài ra còn cảnh báo nếu thiết bị kết nối vào các wifi không an toàn, …
Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:
 1. Mở cài đặt hệ thống > Bảo mật > Bảo vệ thiết bị
1596108840814.png
1596108848847.png
1596108855453.png
2. Để quét thiết bị, chọn “Quét thiết bị”, chọn “Quét nhanh” hoặc “Quét toàn bộ”.
Quét nhanh: Kiểm tra cài đặt thiết bị trên máy, quét các ứng dụng trên máy theo các mẫu có sẵn.
Quét toàn bộ: Tương tự quét nhanh, ngoài ra, ứng dụng sẽ gửi tập tin cài đặt của ứng dụng (apk) lên máy chủ, để máy chủ thực hiện quét kỹ hơn.
Sau khi hoàn thành, kết quả sẽ được thông báo cho người dùng biết nếu phát hiện vấn đề. Người dùng có thể vào “Báo cáo bảo mật” để xem

1596108878281.png
3. Để kích hoạt kiểm tra kết nối mạng wifi, data, chọn “Kiểm tra kết nối mạng”
4. Để cài đặt tự động kiểm tra ứng dụng cài đặt, … chọn “Cài đặt nâng cao”

1596108952376.png

Xóa dữ liệu khi nhập sai mật khẩu nhiều lần – Wipe data
Khi được kích hoạt, thiết bị sẽ tự động xóa dữ liệu khi nhập sai mật khẩu 10 lần.
Để kích hoạt, vào Cài đặt hệ thống > Bảo mật > Xóa dữ liệu.
Nếu máy chưa thiết lập mật khẩu màn hình khóa, người dùng sẽ được yêu cầu thiết lập mật khẩu màn hình khóa trước khi kích hoạt.
Khi tính năng đã được kích hoạt, nếu máy có bật tính năng “Tìm kiếm điện thoại”, khi bị xóa vì nhập mật khẩu nhiều lần, màn hình cài đặt ban đầu của máy sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập đúng với tài khoản VinSmart đã đăng nhập trước đó, để có thể sử dụng được máy.

1596109023564.png

Khóa máy theo sim – Lock phone when sim changed
Khi được kích hoạt, thiết bị sẽ chỉ được sử dụng với sim đã gắn khi thực hiện kích hoạt.
Khi có bất cứ sim lạ nào được gắn vào, màn hình khóa sẽ hiển thị, yêu cầu người dùng nhập đúng mật khẩu được thiết lập khi kích hoạt tính năng.
Lưu ý: Mật khẩu tính năng khóa máy theo sim khác với mật khẩu máy. Người dùng có thể sử dụng tính năng quên mật khẩu trên website https://find.vsmart.net để lấy lại mật khẩu.
Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:
 1. Máy đã gắn đầy đủ sim để khóa sim với máy.
 2. Cài đặt tài khoản VinSmart nếu chưa cài đặt (xem phần tính năng Tìm kiếm điện thoại)
 3. Vào Cài đặt hệ thống > Bảo mật > Khóa điện thoại khi Sim bị thay đổi
 4. Chọn Bật > Đăng nhập tài khoản VinSmart trên máy (sử dụng email, mã OTP được gửi về địa chỉ email)
 5. Thiết lập mật khẩu để khóa/mở khóa
Sau khi thiết lập mật khẩu, mỗi lần người dùng gắn sim lạ vào, điện thoại sẽ bị khóa và yêu cầu người dùng nhập mật khẩu để mở khóa.
1596109148302.png
1596109162643.png

Người dùng có thể thay đổi mật khẩu để khóa sim. Trong trường hợp quên mật khẩu mở khóa, người dùng có thể đăng nhập vào website https://find.vsmart.net với tài khoản VinSmart trên điện thoại, chọn Mở khóa > “Quên mật khẩu khóa sim”. Mật khẩu khóa sim sẽ được gửi về email dùng để đăng ký tài khoản VinSmart.

1596109272734.png
1596109291506.png

Nhập mật khẩu để mở khóa
Quên mật khẩu trên website Tìm kiếm điện thoại

Không gian riêng tư – Private space
Tạo không gian riêng, bảo mật, các ứng dụng chạy trên không gian riêng tư sẽ độc lập với các ứng dụng chính bên ngoài, dữ liệu được lưu trữ riêng. Mật khẩu là bắt buộc khi mở các ứng dụng này.
Các ứng dụng bên ngoài không thể truy cập vào dữ liệu của các ứng dụng đang chạy ở Không gian riêng tư.
Không gian riêng tư có thể được dùng cho các ứng dụng đòi hỏi bảo mật cao, như các ứng dụng để làm việc, trao đổi thông tin bí mật, …
Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:
 1. Vào Playstore, tìm kiếm ứng dụng “Vsmart Không gian riêng tư”, thực hiện cài đặt ứng dụng (hoặc vào https://play.google.com/store/apps/details?id=net.vsmart.privatespace)
 2. Mở ứng dụng Không gian riêng tư > Tiếp tục > Chờ quá trình cài đặt ban đầu hoàn tất
 3. Thiết lập màn hình khóa cho Không gian riêng tư. Mật khẩu màn hình khóa Không gian riêng tư sẽ khác với mật khẩu màn hình khóa của thiết bị.

1596109404989.png

Thêm/xóa ứng dụng trên Không gian riêng tư
 1. Mở ứng dụng không gian riêng tư > Chọn thêm ứng dụng
 2. Hiện danh sách các ứng dụng có ở môi trường chính, người dùng có thể chọn ứng dụng để thêm vào > Hoàn thành
 3. Người dùng có thể cài thêm ứng dụng từ Playstore bằng cách chọn vào mục “Xem Thêm”
 4. Để gỡ ứng dụng khỏi không gian riêng như, ở màn hình chính Không gian riêng tư, nhấn giữ vào ứng dụng cần gỡ và chọn “Gỡ”
Cài đặt không gian riêng tư, mở ứng dụng không gian riêng tư > Chọn Cài đặt:
 • Thay đổi kiểu màn hình khóa (PIN, mật khẩu, …)
 • Thay đổi thời gian tự động khóa (yêu cầu nhập mật khẩu để mở ứng dụng trong Không gian riêng tư) (khóa sau 5 phút, …)
 • Cài đặt hiện thị thông báo
 • Cho phép chụp/ghi màn hình
 • Gỡ môi trường Không gian bảo mật
 • Quản lý ứng dụng, tài khoản, …
Trộn màn hình nhập mã pin – Pin Scramble
Việc nhập mã pin liên tục giống nhau có thể sẽ không còn an toàn, do thao tác lặp lại hoặc dính dấu vân tay trên màn hình. Để tăng cường sự an toàn khi nhập mã pin mở máy, người dùng có thể sử dụng tính năng “Trộn màn hình nhập mã pin”. Khi được kích hoạt, vị trí các số trên màn hình nhập mã pin sẽ thay đổi ngẫu nhiên liên tục, khiến cho việc đoán mã pin dựa vào thói quen trở nên khó khăn.
Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:
 1. Vào Cài đặt hệ thống > Quyền riêng tư > Trộn mã PIN > Bật
  Nếu người dùng chưa thiết lập mã pin thì sẽ được yêu cầu thiết lập
2. Sau khi bật, mỗi khi mở màn hình khóa máy, vị trí các chữ số để nhập mã PIN sẽ bị thay đổi ngẫu nhiên


Úp màn hình để khóa máy – Flip to lock
Một cách khác để khóa máy nhanh mà không cần nhấn phím nguồn: úp màn hình
Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:
Vào Cài đặt hệ thống > Cử chỉ > Úp điện thoại để khóa máy > Bật
Sau khi bật, người dùng có thể khóa nhanh máy bằng cách úp màn hình xuống.

Khóa ứng dụng – App lock
Để thiết lập yêu cầu nhập mật khẩu khi mở ứng dụng, người dùng có thể sử dụng tính năng Khóa ứng dụng. Khi được kích hoạt cho một ứng dụng, ứng dụng đó sẽ yêu cầu người dùng nhập mật khẩu để có thể mở được ứng dụng. Rất hữu ích khi cho người khác mượn máy nhưng không muốn họ mở các ứng dụng không mong muốn.
Ngoài ra, người dùng có thể ẩn các ứng dụng ngoài màn hình chính để tránh sự dòm ngó không mong muốn.
Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:
 • Vào Playstore, tìm kiếm ứng dụng “Vsmart Khóa ứng dụng”, thực hiện cài đặt ứng dụng (hoặc vào https://play.google.com/store/apps/details?id=net.vsmart.applock)
 • Mở ứng dụng Khóa ứng dụng
 • Thiết lập mật khẩu. Mật khẩu sẽ độc lập với mật khẩu của máy
 • Đăng nhập tài khoản VinSmart. Tài khoản VinSmart là bắt buộc cho việc khôi phục lại mật khẩu trong trường hợp người dùng quên mật khẩu

Để khóa ứng dụng
 • Mở ứng dụng “Khóa ứng dụng”
 • Chọn mục Khóa ứng dụng, nhấn vào nút (+), chọn ứng dụng cần khóa > Hoàn thành
Ứng dụng được chọn sẽ yêu cầu nhập mật khẩu “Khóa ứng dụng” khi được mở.
Người dùng có thể chọn cho phép ẩn/hiện thông báo của ứng dụng bị khóa.

Để ẩn ứng dụng
 • Mở ứng dụng “Khóa ứng dụng”
 • Chọn mục Ẩn ứng dụng, nhấn vào nút (+), chọn ứng dụng cần ẩn > Hoàn thành Ứng dụng được chọn sẽ ẩn ở màn hình chính.
 • Để xem ứng dụng bị ẩn, chọn “Ứng dụng bị ẩn” ở vùng thông báo của hệ thống
Tắt nhanh ngoại vi – Anti-spy
Tính năng cho phép người dùng tắt nhanh tất cả các ngoại vi của điện thoại, đảm bảo tính riêng tư, không bị làm phiền khi đang làm những việc quan trọng, bí mật như họp hành, … Các ứng dụng khác sẽ không thể sử dụng được ngoại vi, cho tới khi người dùng bật lên lại à các ứng dụng nghe lén, chụp lén không thể hoạt động.
Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:
 • Vào Cài đặt hệ thống > Quyền riêng tư > Chống gián điệp > Bật
 • Hiển thị nút bật/tắt nhanh trên vùng thông báo hệ thống, chọn “Hiển thị trên cài đặt nhanh”
 • Người dùng có thể chọn lựa những ngoại vi sẽ bị tác động (Camera, Wifi, định vị, Rung, Loa, Micro, …)
Sau khi được bật, người dùng có thể bật tắt nhanh tính năng từ vùng thông báo hệ thống

Đọc an toàn – Secure Reading
Với tính năng này, điện thoại sẽ hiển thị màn hình che khi người dùng không chạm vào màn hình hoặc vân tay. Việc này để đảm bảo điện thoại sẽ được bảo vệ khi người dùng đang không tương tác với máy.
Màn hình che chỉ mất đi khi người dùng quét vân tay thành công, và giữ tay vào màn hình hoặc cảm biến vân tay1.
Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các tho tác như sau:
1 Tùy thuộc vào mẫu điện thoại, ứng dụng chỉ có trên mẫu điện thoại có cảm biến vân tay
 • Yêu cầu máy đã thiết lập màn hình khóa và vân tay đầy đủ
 • Mở ứng dụng Đọc an toàn hoặc vào Cài đặt hệ thống > Quyền riêng tư > Đọc an toàn > Bật
Người dùng sẽ được yêu cầu thiết lập vân tay nếu chưa thiết lập
 • Chọn hình để hiện thị trên màn hình che, hoặc để mặc định
 • Khi được kích hoạt, người dùng phải giữ chạm thay vào màn hình liên tục, hoặc chạm vào vân tay để không màn hình không bị che lại.
Hiển thị riêng tư – Privacy shade
Tránh xa các cặp mắt dòm ngó với tính năng Hiển thị riêng tư.

Khi được kích hoạt, phần lớn màn hình sẽ bị che lại, và chỉ một phần nhỏ trên màn hình được hiển thị để người dùng có thể xem nội dung, trách các ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh.

Để bật tính năng, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:

1. Vào Playstore, tìm kiếm ứng dụng “Vsmart Hiển thị riêng tư”, thực hiện cài đặt ứng dụng (hoặc vào https://play.google.com/store/apps/details?id=net.vsmart.vprivacyshape)
 • Mở ứng dụng “Hiển thị riêng tư” hoặc Vào Cài đặt hệ thống > Quyền riêng tư > Hiển thị riêng tư
 • Khi được bật, toàn bộ màn hình sẽ bị che lại, và chỉ có 1 phần nhỏ được hiện thị để người dùng nhìn.
Người dùng vẫn có thể chạm/thao tác trên màn hình, ngay cả ở khu vực màn hình bị che như bình thường.

Browser
Trình duyệt an toàn, hỗ trợ chặn quảng cáo, với giao diện đơn giản.

Người dùng có thể cài đặt ứng dụng từ Playstore, vào Playstore, tìm kiếm “VinSmart Trình duyệt” để cài đặt (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.vsmart.vbrowser)

Chặn quảng cáo mặc định sẽ được bật. Việc chặn quảng cáo có thể gây ảnh hưởng tới việc hiển thị của một số website, người dùng có thể bỏ chặn quảng cáo bằng cách mở menu ở góc dưới bên phải của ứng dụng
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top