• Hiện tại VsmartFC đang thiếu các MOD, Supper MOD , mời các thành viên tham gia ứng tuyển để " Cộng đồng Vsmart Việt Nam" ngày càng phát triển

Kết quả tìm kiếm

  1. M

    VOS 3.0 Nâng cao tính năng trên VOS

    Mình cần góp ý nhà phát triển nên bổ sung cho VOS 3.0 thêm đa nhiệm cửa sổ mini như của Samsung và cuối cùng là hỗ trợ menu ảo trong đó có tính hợp thêm phím tăng, giảm âm lượng, khóa màn,...
Top